Prso s mlíkem

Kávový nápoj picolo je ještě tím nejmenším (takřka žádným) prohřeškem, protože zákazník chce asi espresso a…

Nový eShop

Znáte to? Že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán?No, a já to žel znám.…

Americano

AMERICANOJedná se o espresso doplněné horkou vodou pro zvýšení jeho objemu, a to typicky v poměru…

Caffé latte

Caffè latte je nápoj o objemu více než 250 ml. Rozdíl oproti cappuccinu je v celkovém objemu a také…

Cappuccino

Nápoj o celkovém objemu 150 až 180 ml, jehož základem je 30 ml espressa a teplé mléko. V původní…

Espresso macchiato

ESPRESSO MACCHIATO Italský odvozený nápoj espresso macchiato je plně poplatný svému názvu. Slovo macchiato totiž znamená…

Espresso

U kávy espresso neexistuje více variant nápoje, není žádné piccolo, malé nebo velké espresso. Espresso je…

Ristretto

Ristretto je nápoj pocházející z jižní Itálie, ze Sicílie. Je velice podobné espressu, ale s tím rozdílem, že…