Ordinace

Děkuji tímto Bohu za jeho celoživotní vedení.
Děkuji své ženě za její lásku a podporu.
Děkuji svým přátelům, že jsou a snad i budou nadále.
Děkuji Vítkovi za tento článek:

Na slavnostní bohoslužbě v Chomutově byl 12. ledna 2019 k plné kazatelské službě ordinován Jan Matoušek.

Ordinace k plné kazatelské službě je významnou událostí v životě kazatele, jeho rodiny, sborů, ale i sdružení a unie Církve adventistů sedmého dne. Ordinací dává církev jasně najevo, že rozpoznala u daného člověka obdarování ke službě zaměřené na kázání, vyučování, vedení sborů, pastoraci a evangelizaci.

Jan Matoušek se narodil 14. února 1981 v Trutnově. Po základní škole nastoupil na obchodní akademii. V době studia na této škole se začal scházet nad Biblí s Petrem Stašem. Honzovým původním záměrem bylo dokázat, že si Bible protiřečí a že ji vlastně nelze brát úplně vážně. Jenže Bible ho oslovila, zaslechl Boží volání a rozhodl se Boha následovat. V roce 1999 byl pokřtěn.

Jeden z textů, který přijal za svůj, říká: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která Ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci“.

Po křtu krátce pracoval jako knižní evangelista. Poté nastoupil na Teologický seminář na Sázavu. Nejprve do přípravného kurzu „Filip“, pak do standartního teologického studia. Po dokončení studia absolvoval nástupní praxi na sboru v Praze na Smíchově. Jeho první místa, za která zodpovídal jako kazatel, byly sbory v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem.

Tady také zažil okamžik, kdy duch chtěl sloužit Bohu, ale tělo řeklo dost. V této situaci však nebyl sám. Byla vedle něj jeho žena Jana a mnozí další lidé, kteří na něj nezapomněli.

V roce 2014 přichází Jan do Chomutova. Pustil se spolu se sborem do mnoha aktivit, rozjeli spolu Horizont, křesťanské centrum, které začalo sloužit městu.

Janovo motto je: „Nakonec všechno jednou dobře dopadne. A jestli to ještě dobře nedopadlo, tak to není konec“. Touto nadějí žije a předává jí dál.

Ordinace kazatele není o tom, že dotyčný kazatel, kterého se to týká, je dokonalý. Ordinace je především o tom, že kazatelství chápe jako své poslání, povolání od Boha a církve, jako svoji službu Bohu i lidem.

V. Vurst

převzato z webu: casd.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *