Ordinace

Děkuji tímto Bohu za jeho celoživotní vedení. Děkuji své ženě za její lásku a podporu. Děkuji…

Vezmi štěstí do svých rukou

Byli jsme s Janczou přizváni do tohoto programu, abychom promluvili k Teplickým. Vybrali jsme si téma,…

Akvarelové štětce

Sice začínám malovat akrylem, ale tento článek se mi velmi hodil, a to proto, abych si…

Štědrý den

… byl opravdu štědrý, a to v mnoha významech. Zde je výčet těch nejdůležitějších: pohodový a…

Prso s mlíkem

Kávový nápoj picolo je ještě tím nejmenším (takřka žádným) prohřeškem, protože zákazník chce asi espresso a…

Nový eShop

Znáte to? Že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán?No, a já to žel znám.…

Americano

AMERICANOJedná se o espresso doplněné horkou vodou pro zvýšení jeho objemu, a to typicky v poměru…

Začínáme se skicováním

1. Zapomeňte na strach z bílého papíru Vezměte si štůsek papírů a pusťte se odvážně do…

Caffé latte

Caffè latte je nápoj o objemu více než 250 ml. Rozdíl oproti cappuccinu je v celkovém objemu a také…

Rozvoj osobní kreativity

Dnes se hodně hovoří o kreativitě a tvůrčím myšlení. Co je kreativní myšlení a je možné…

Cappuccino

Nápoj o celkovém objemu 150 až 180 ml, jehož základem je 30 ml espressa a teplé mléko. V původní…

Nebojte se skicování

tento článek, který jsem četl na webu manakmichal.cz mne natolik zaujal, že si jej dovoluji přenést…